Sporun en büyük tehlikesi!  

Spor, Evrensel kültürün bir parçası, dili, dini, ırkı farklı insanları birleştiren önemli bir vasıtadır. Dünya barışına katkı sağlayan çok önemli bir etkinliktir.

(POLİTİKA VE TİCARİLEŞME)

Göze çarpan bir olgu olarak, SPOR, sosyal, politik bir öneme sahiptir.

Sporda sağlanan başarılar ve başarısızlıklar, artık ideolojilerin ve politik sistemlerin temsili haline gelmiştir. Sporun bağımsızlığı, tehlikededir.

EKONOMİK SİSTEM

Ekonomik sistemin spor üzerindeki etkisi, politikadan daha fazladır.

Spor, tüketici pazarı olarak görülmekte ve patron bağımsızlığına doğru kaçınılmaz bir gidiş süreci yaşanmaktadır.

Ekonomi, kısıtlı rekabetin kurallar içinde gelişmesi, izleyicilere zevk ve neşe vermesi açısından önemlidir.

Sporun bu popülaritesini korumasının en önemli yolu ise istikrarsızlığa ve dıştan gelen baskıları etkisiz kılmak, spor dünyasının bilinçlenmesine ve tek vücut olmasına bağlıdır.

REKABET VE GERİLİM

Sporun sınırları kurumlarca tespit edilmiştir. Sürekli statü kazandığı zaman, kendisi bizzat katılmakta vakit kaybetmez, oyuncu grubunun bir parçası olur.

Sporun temeli, sürekli rekabet ve onun getirdiği gerilimdir. Bu rekabet sonuçta, spor dünyasının çevre ile uyumunu zorlaştırır. Sporun, kendi iç ve dış disiplinler arasındaki sınırları kesindir. Kurallar hareketli konumunun odak noktasıdır,

Sporun yapısında, birçok eleman bir bütünlük içinde her seviyede görev üstlenmiştir.
Sporda fedakârlık, sporun şematik olarak değişik yorumlanmasına sebep olabilir. Spora katılım için gösterilen hareketlilik, uyum motivasyonu sağlamaktadır.

(SPOR, KAYNAKLARINI REKLAM İÇİN HARCAMAKTADIR)

SPOR … İstemli ve ve sistemli yapılan bedensel hareketler bütünlüğüdür.

Spor, Vücudun organik direncini artıran, sistemlerin fizyolojik kapasitesini geliştiren, bu kapasiteyi koruyan ve devam ettiren bir uğraşıdır.

Spor, belli kurallara ve tekniklere uyularak yapılan, bedensel gelişmeye yararlı, eğlenmek ve yarışmak amacı da bulunan beden hareketlerinin tümünün ortak adı.

Spor, başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir. Bunun için bedensel açıdan daha yetenekli olanların seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir eğitimle yetiştirilmeleri gerekir. Spor, gerçek anlamda başarı gücünün artırılması ve kişisel açıdan en yüksek noktaya çıkarılması yolunda gösterilen yoğun bir çabadır.

Spor, Ferdin doğal çevresini, insani çevre hâline getirirken elde ettiği kabiliyetleri geliştiren, belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, ferden veya grupla boş zaman ya da tüm zamanı alacak şekilde meslekleştirerek yaptığı, sosyalleştirici, ruh ve fiziği geliştiren rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir kavramdır.

Spor, kişinin belli düzenlemeler içinde fiziksel aktivitelerini ve motorik becerilerini, zihinsel, ruhsal ve sosyal davranışlarını geliştiren, bu özelliklerin belirli kurallar içinde yarıştırılmasını amaçlayan biyolojik, pedagojik ve sosyolojik bir olgudur.

Spor, Evrensel kültürün bir parçası, dili, dini, ırkı farklı insanları birleştiren önemli bir vasıtadır.

Dünya barışına katkı sağlayan çok önemli bir etkinliktir. Bu işlevlerinin yanı sıra çağımız sporu, insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu yönde etkileyen, sosyal ve moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarak tanımlanabilir.

Spor, Beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik ve estetik özellikleri gerekli kılan, yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir. Amacı yarışmak ve kazanmaktır.

Spor, Uğraşanları açısından kazanmaya dönük, fiziksel, zihinsel ve teknik bir çaba izleyenler açısından heyecan ve estetik duygusu kazandıran bir süreç genel bütünlüğü içerisinde ise anatomi, fizyoloji, ortopedi, biyo-mekanik, psikoloji gibi bilim dallarının yardımı ile gelişen, sürdürülen bir bilimsel olgudur.

 SPOR NEDEN YAPILIR ?..

Vücudu çalıştırmak,

İlgi duymayı geliştirmek,

Enerjiyi harcamak, boş zamanı değerlendirmek,

Vücudun kapasitesini artırmak,

Hareket ve Sinir Sisteminin aktivitesini sürdürmek,

Kasların kasılma sürelerini azaltmak,

Kendine güveni ve yaşama gücünü artırmak