Silahsız Mücadele Sanatları İçinde Önemli Bir Yer Tutan Karate Do

Tarihte Çin eli, Okinawa eli ve son olarak Silahsız  boş el olarak ifade edilen bu sanat Zhen Felsefesi ile olgunlaşmıştır.
Te ve De gelenekleri ile Jigen ryu (okulunun ) Tategi Uıchı kılıç sanatı ve Çin mücadele sanatı bugünkü mücadele sanatının temelini atmışlardır.

Zamanın acımasız ateşsiz silahlı disiplinsizliği bir takım değerlerin kaybolacağı tedirginliği ile 1612 yılında başlayan EDO dönemi ile silahsız mücadele sanatı bir disiplin olma hali almaya başlamış ve devamında 1868 yılındaki Meiji yenilenmesiyle bugünün temelleri atılmıştır.

Akabinde mücadele disiplinleri oluşmuş ve tamamlayıcı ekleri olan Jitsu olarak kullanılan teknik anlamı, günümüze kadar gelen ve içinde mistiklik barındıran DO eki ile yer değiştirmiştir.
Do’ ; doğu  düşüncesinde çeşitli sanat dallarında insan yeteneklerini  ortaya çıkaran ruh yoludur. Sonunda aradığı aydınlanmayı bulmak ve gelişmişlik, olgunlaşma sonunda HİÇ’lik, hiç olmak. Bu arzu edilen yere gelmek sabır ve bağlılık gerektiren soyut değerlerdir.

Bu olgunlaşma dönemi materyalist bakış açısı ile madde den başka bir şey düşünemeyen bilhassa Avrupa ve Amerika Kıtası’nın boğazına kadar batağa girmiş insanlarının arayış merkezi olmuştur.
Günümüz silahsız mücadele sanatı geçirdiği evrimlere kuş bakışı detaysız bir giriş yapmak istedim.

Sevgilerimle Oss
Hakan Alpay